Wstęp do literaturoznawstwa FGN

Podczas kuru Wstęp do literaturoznawstwa student poznaje pojęcia z zakresu nauki o literaturze: ogólne zagadnienia dotyczące literaturoznawstwa, stylistyki, wersyfikacji, budowy dzieła literackiego, genologii oraz definicje i terminologie z nimi związaną - w języku polskim i niemieckim.