Pl Bezp. Cw2 z W1

Dyskusja na temat podanych zagadnień do opracowania na ćwiczeniach. Omówienie sposobu sporządzenia eseju.
Course creator: Zbigniew Grzywna