Historia literatury niemieckojęzycznej1850-1945 - niestacjonarne, wykład

Celem wykładu jest przedstawienie tendencji rozwoju literatury niemieckiego obszaru językowego od roku 1850 do 1945 w kontekście geopolitycznym, społecznym, filozoficznym i estetycznym z uwzględnieniem teorii pola literackiego. Przedstawione i omówione w sposób syntetyczny zostaną następujące epoki literackie i towarzyszące im prądy i kierunki: realizm mieszczański, naturalizm, literatura przełomu wieków, ekspresjonizm, literatura Republiki Weimarskiej, literatura emigracyjna. Wykład ma na celu zapoznanie z tendencjami estetycznymi omawianych epok ich czołowymi przedstawicielami oraz wskazanie i problemowe omówienie reprezentatywnych dzieł.

Автор курсу: Ławnikowska-Koper Joanna