Historia literatury niemieckojęzycznej 1850-1945, niestacjonarne, ćwiczenia

Celem ćwiczeń jest uzupełnienie wykładu, na którym przedstawione zostaną tendencje rozwoju literatury niemieckiego obszaru językowego w latach 1850-1945 , co odpowiada w chronologii epokom: realizm mieszczański, naturalizm , literatura przełomu wieków, ekspresjonizm, literatura Republiki Weimarskiej i literatura emigracyjna. Podczas ćwiczeń z pomocą instrumentarium literaturoznawczego analizowane będą reprezentatywne dzieła czołowych przedstawicieli wskazanych epok. Ćwiczenia realizowane będą w dwóch semestrach. 

Автор курсу: Ławnikowska-Koper Joanna