Course image Demografia i Epidemiologia Żywienia
Mojska Hanna, dr hab. prof UJD

Zapoznanie się z metodami obliczeń podstawowych wskaźników demograficznych w celu oceny struktury demograficznej populacji. Zapoznanie się z metodami oceny wskaźników stanu zdrowia i stanu odżywienia populacji oraz z różnymi metodami oceny sposobu żywienia  wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Metody oceny jadłospisów wraz z porównaniem do aktualnych norm żywienia i zaleceń żywieniowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Poznanie żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych (żywieniowozależnych) oraz metod ich identyfikacji i oceny ryzyka zagrożenia zdrowia z wykorzystaniem badań epidemiologicznych. Zaplanowanie badań kohortowych z podwójnie ślepą próbą wraz z symulacją możliwych wyników i ich interpretacją.