Course image Kultura i dziedzictwo wsi
Morawiec Norbert, dr

Zapoznanie z podstawowymi procesami historycznymi, gospodarczymi oraz społeczno-kulturowymi mającymi miejsce na polskich wsiach, głównie na obszarze częstochowskim; wiedzą dotyczącą materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego; procesami zanikania, kultywowania, a także samą ochroną dziedzictwa polskiej wsi; najważniejszymi instytucjami dbającymi o ochronę polskiej wsi i jej dziedzictwa.


Course image Kurs szkoleniowy: historia historiografii powszechnej
Morawiec Norbert, dr

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju nauki historycznej, prezentację zmieniającej się koncepcji historii jako nauki orazPrzesyłanie, proszę czekać... zapoznanie z dorobkiem historiografii powszechnej.