Course image Konwersacje III rok studia niestacjonarne
Ławnikowska-Koper Joanna, dr hab.

Kurs jest uzupełnieniem zajęć rzeczywistych. Pozwala gromadzić i optymalnie wykorzystywać materiały z zajęć i umożliwia przesyłanie prac zaliczeniowych.

Course image Współczesna literatura niemieckojęzyczna
Ławnikowska-Koper Joanna, dr hab.

Celem wykładu jest przedstawienie tendencji rozwoju literatury niemieckiego obszaru językowego po cezurze 1989/1990 szczególnie po roku 2000 w kontekście geopolitycznym, społecznym, filozoficznym i estetycznym z uwzględnieniem teorii pola literackiego. Wobec faktu istnienia w omawianym okresie trzech literatur narodowych w języku niemieckim nasuwają się pytania o ich uwarunkowania i wyróżniki. W sposób syntetyczny i problemowy omówione zostaną główne kierunki i prądy literackie omawianego okresu literatury RFN, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, ich czołowi przedstawiciele i wskazany zostanie kanon lektur.

Celem konwersatorium jest w sem. zim. omówienie uwarunkowań życia literackiego w krajach niemieckiego obszaru językowego wg. teorii pola literackiego.; w sem. letnim - lektura, analiza i dyskusja na temat książek powstałych w omawianym okresie w kontekście ich reprezentatywności dla twórczości autorów, współcześnie prowadzonych dyskursów i tendencji estetycznych.


Course image Historia literatury niemieckojęzycznej po roku 1945 -1990 - Niestacjonarne
Ławnikowska-Koper Joanna, dr hab.

Kurs ma na celu przedstawienie w zarysie głównych tendencji rozwoju literatury niemieckojęzycznej po roku 1945. Zaprezentowanie sytuacji  w Niemczech po bezwarunkowej kapitulacji, w Austrii po podpisaniu Deklaracji Moskiewskiej i w neutralnej Szwajcarii pozwala na wyjaśnienie daleko idących konsekwencji działań politycznych i ich wpływu na procesy literackie. Omówieni zostają najważniejsi przedstawiciele życia literackiego i sztandarowe utwory w kontekście przemian społecznych i obyczajowych, ale przede wszystkim wobec rozwijających się nowych kierunków filozoficznych i estetycznych..

Course image Historia literatury niemieckojęzycznej - 1945- 1990
Ławnikowska-Koper Joanna, dr hab.

Celem wykładu jest przedstawienie tendencji rozwoju literatury niemieckiego obszaru językowego po roku 1945 w kontekście geopolitycznym, społecznym, filozoficznym i estetycznym z uwzględnieniem teorii pola literackiego. Wobec faktu istnienia w omawianym okresie czterech literatur narodowych w języku niemieckim nasuwają się pytania o ich uwarunkowania i wyróżniki. W sposób syntetyczny i problemowy omówione zostaną główne kierunki i prądy literackie omawianego okresu literatury RFN, NRD, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, ich czołowi przedstawiciele i wskazany zostanie kanon lektur.