Course image Fizjologia
Pilis Wiesław, prof. dr hab.

 Błona komórkowa jest strukturą odpowiedzialną za wytworzenie różnicy potencjałów elektrycznych. Różnica ta jest efektem półprzepuszczalności błony, obecności w jej podwójnej lipidowej warstwie kanałów błonowych oraz pomp. Błona cytoplazmatyczna wykazuje dużą oporność dla przepływu prądów jonowych a w wyniku swoich izolacyjnych właściwości stanowi miejsce rozdziału ładunków (+ na zewnątrz, - do środka). Pojawia się więc różnica potencjałów zwana potencjałem błonowym (który ma charakter potencjału dyfuzyjnego), co jest swoistą cechą komórek pobudliwych. Taki normalny potencjał błonowy nosi nazwę spoczynkowego potencjału błonowego i powstaje na skutek:

1) różnicy stężeń jonów (głównie Na i K) po obu stronach błony

2) biernej dyfuzji tych jonów przez bierne kanały jonowe

3) selektywnej przepuszczalności błony dla jonów

4) czynnego transportu jonów Na i K (pompa sodowo potasowa – Na-K-ATP-aza)