Help with Search courses

Instrumenty szkolne - Instrumentarium Orffa

"Instrumenty szkolne" to pomocniczy kurs e-learningowy do zajęć prowadzonych na Wydziale Sztuki utworzony na potrzeby zdalnej edukacji. 
Zawierać będzie materiały do pracy własnej oraz pracy pod kierunkiem prowadzącej zajęcia.

Teacher: Izabela Witek