higiena i epidemiologia 1rok 1 st
Goleniewska Dorota, mgr piel.

Zapoznanie z wybranymi aspektami higieny i epidemiologii oraz prewencji zakażeń koniecznymi do wykonywania zawodu kosmetologa. Uzyskanie umiejętności zapobiegania zakażeniom w praktyce kosmetologicznej, identyfikowania i oceny czynników środowiska zewnętrznego oddziałujących na człowieka.