Course image Systemy ochrony prawnej w UE
Mikulska Ewelina, dr

Kurs ma na celu przypomnienie podstawowych zasad UE w tym zasad ustrojowych, zasad tworzenia i stosowania prawa oraz zasad ogólnych prawa europejskiego jak również zasad działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zostaną również przedstawione najważniejsze akty prawa Unii Europejskiej.

Course image Doktryny polityczne i prawne
Mikulska Ewelina, dr

Kurs prowadzi do poszerzenia horyzontów myślenia przyszłego prawnika poprzez uświadomienie sobie faktu zakorzenienia wielu składników kultury prawnej w myśli filozoficznej o państwie i prawie. Właściwe poslugiwanie się prawem wymaga poznania szerszego kontekstu kulturowego oraz filozofii prawa. 

Course image Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Mikulska Ewelina, dr

Kurs ma na celu przedstawienie głównych idei i teorii dotyczących form i sposobów organizowania życia zbiorowego w płaszczyznach ustrojowo-administracyjnej, ekonomicznej i społecznej. 

Course image Podstawy prawa
Mikulska Ewelina, dr

Wykłady mają na celu rozwój wiedzy w obszarach: istoty prawa krajowego i unijnego, norm i przepisów prawnych, źródeł prawa, znaczenia Konstytucji dla funkcjonowania polskiego porządku prawnego, procesu legislacyjnego, zasad prawa i trójpodziały władzy jak również poznanie podstawowych instytucji prawnych.