Help with Search courses

Seminarium Kierunkowe - Szkoła Doktorska

Wirtualna przestrzeń dla rozwiarzań prowadzonych na Seminarium dot. prowadzenia indywidualnych działań artystyczno-naukowych doktorantów.

Course creator: Jarosław Kweclich

Z - 21/22 - KONSULTACJE

KONSULTACJE - Poniedziałek w godz. 13.00 - 13.45

Course creator: Jarosław Kweclich

Z - 21/22 - MALARSTWO - PRACOWNIA DYPLOMOWA : MALARSTWO I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

TEMAT - 1

Martwa natura - "Od natury do syntezy"

TEMAT - 2

Postać - AKT - " Od  natury po deformację "

TEMAT - 3

Malarstwo iluzjonistyczne - przestrzenność obrazu

Course creator: Jarosław Kweclich

20-21 Z - MALARSTWO - PRACOWNIA DYPLOMOWA - MALARSTWO I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

         

Prowadzący

prof. Jarosław Kweclich

                                                                                                          mgr Tadeusz Kosela

                                                                                                          mgr Justyna Warwas

         TEMAT 1 :

         MARTWA NATURA- NIE TAKA MARTWA

         ( nie wzorujemy się i nie podglądamy XVII wiecznych kompozycji malarzy holenderskich )

       

           Format –  krótki bok blejtramu 100 cm

          Narzędzia –  podobrazie malarskie, farby akrylowe lub olejne, palety malarskie, pędzle, naczynia

          na rozpuszczalniki lub wodę.

          Czas opracowania tematu : 4 zajęcia.

          PRZED REALIZACJĄ ZADANIA KONCEPCYJNE SZKICE MALARSKIE DO OMÓWIENIA

   

          TEMAT 2 :

         KOMPOZYCJA FIGURATYWNA –WIELOFIGURATYWNE

         ( nie czerpiemy inspiracji z Rembrandta, Bekona, Wróblewskiego

                   

 

          Format – zróżnicowany

          Narzędzia –  podobrazie malarskie, farby akrylowe lub olejne, palety malarskie, pędzle, naczynia

          na rozpuszczalniki lub wodę.

         Czas opracowania tematu : 4 zajęcia.

         PRZED REALIZACJĄ ZADANIA KONCEPCYJNE SZKICE MALARSKIE DO OMÓWIENIA

        

          TEMAT 3 :

         ZARAZA  (PANDEMIA) – KOMPOZYCJA Z WYOBRAŹNI

        

       

          Format –  zróżnicowany

          Narzędzia –  podobrazie malarskie, farby akrylowe lub olejne, palety malarskie, pędzle, naczynia

          na rozpuszczalniki lub wodę.

         Czas opracowania tematu : 4 zajęcia.

          PRZED REALIZACJĄ ZADANIA KONCEPCYJNE SZKICE MALARSKIE DO OMÓWIENIA

 

     KRYTERIA ZALICZENIA :

         - obecność i aktywność na zajęciach

         - zaliczenia ćwiczeń wynikających z programu pracowni
         - stopień opanowania warsztatu malarskiego

         - indywidualny rozwój - nakład pracy studenta

         - ocena szkicownika

         - trafność wypowiedzi na zadany problem

         - praca własna studenta i lektury

         - przegląd semestralny z dyskusją i elementami samooceny przez studentów

   

     LITERATURA :

            1. Maria Rzepińska - Historia koloru, Wyd. Literackie 1979.

          2. José M. Parramón - Kolor w malarstwie, Wyd.Szkolne i Pedagogiczne 1995.

              Praca zbiorowa - Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Arkady 1999.

          3. Patrick de Rynck - Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie

              i smakowanie dzieł Dawnych Mistrzów, Universitas, Kraków 2005.

          4. Jon Thompson - Jak czytać malarstwo nowoczesne od Courbeta do Warhola,

              Universitas, Kraków 2006.

          5. David Hockney - Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów,

              Universitas, Kraków 2006.

          6. Umberto Eco - Historia Piękna, Rebis, Poznań 2006

          7. Umberto Eco - Historia Brzydoty, Rebis, Poznań 2007

         8. Jon Gage - Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji,

               Universitas, Kraków 2008.

               Albumy, czasopisma o sztuce oraz katalogi wystaw

          

MALARSTWO - PRACOWNIA DYPLOMOWA : MALARSTWO I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

W miarę możliwości realizacje prac w większym formacie (4 sztuki), jeśli jednak ktoś nie posiada odpowiednio dużego podłoża może pracowa na mniejszych ! 

DYPLOMACI, którzy mają zatwierdzone tematy kontynuują prace nad obrazami, osoby które jeszcze są w fazie początkowej na poniższe adresy mailowe prosimy o przesłanie koncepcji pracy oraz opis założeń ideowych, reprodukcje prac do korekty można wysyłać na adresy mailowe :

 j.kweclich@ajd.czest.pl

t.kosela@ajd.czest.pl

 j.wozny@gmail.com

 W razie ewentualnych pytań proszę pisać na adres: t.kosela@ajd.czest.pl