Help with Search courses

Kompetencje cyfrowe

Logo programu

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości” nr  POWR.03.01.00-00-T115/18    współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

Komunikacja interpersonalna

Logo programu

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości” nr  POWR.03.01.00-00 T115/18    współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

Brokering edukacyjny

Zapraszamy uczestników projektu "Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości"


Logo programu

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości” nr  POWR.03.01.00-00-T115/18    współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego           Wiedza Edukacja Rozwój


WARSZTATY Z ZAKRESU PLANOWANIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ

Logo programu

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości” nr  POWR.03.01.00-00-T115/18    współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.


Celem kursu jest przygotowanie młodego człowieka do podjęcia wyborów edukacyjno-zawodowych w realiach współczesnego rynku edukacji i pracy. Ważnym aspektem jest ukazania znaczenia kompetencyjnego drzemiącego w każdym z młodych ludzi. Ważnym obszarem są konsultacje z Doradcą Zawodowym w zakresie ukształtowania indywidualnych predyspozycji warunkujących adekwatne wybory edukacyjno-zawodowe.

Professions in English

 Celem kursu jest zapoznanie się uczniów ze słownictwem dotyczącym  różnych zawodów praktycznych. Oprócz  ćwiczeń leksykalnych udostępniono zadania  w których znajdują się struktury gramatyczne w konteksćie proponowanych dziedzin. Poziom ćwiczeń leksykalno - gramatycznych jest dostosowany do  uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. W części Quiz znajdują się zadania interaktywne w celu powtórzenia wprowadzonych zagadnień. 

Course creator: Agata Rosińska

English For Teens

Celem kursu jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych przydatnych w życiu codziennym. Kurs będzie także przydatny w przygotowaniu do egzaminu z języka angielskiego klas VII i matury na poziomie podstawowym. 

Course creator: Rafał Głębocki